• Telefon: + 420 588 110 300
 • Email: info@elpigas.cz

Přestavba na CNG

Přestavba na CNG

Společnost HTS spol. s r.o. je držitelem Typového schválení k provádění hromadných přestaveb vozidel na pohon zemním plynem č. 2701/I ze dne10.12.2007, pod č.j. 3071/2007-150-SCH2.

Toto typové schválení nás opravňuje provádět přestavby vozidel na CNG v široké škále osobních a užitkových automobilů.

Přestavba vozidel na pohon CNG je možná u vozů s benzínovým i naftovým motorem.

Přestavby benzínových motorů na CNG jsou velmi podobné přestavbám na pohon LPG, jiné jsou pouze nádrže a regulátor. Vozidlo po přestavbě může být provozováno i na původní palivo.

Přestavba naftových motorů na pohon CNG je možná až po náročnější úpravě samotného motoru, jako je snížení kompresního poměru, montáž zapalovacího systému aj.

Tudíž naftový motor po přestavbě na pohon CNG nemůže být dále provozován na původní palivo.

Výhody CNG

Významná úspora na provozních nákladech

Od roku 1.1.2004, tedy i po zavedení spotřební daně, je cena stlačeného zemního plynu v České republice méně než poloviční ve srovnání s benzinem.

CNG tak zůstává nejlevnějším palivem pro pohon motorových vozidel a od roku 2009 platí nadále pro tato vozidla nulová sazba silniční daně.

Ekologický provoz CNG automobilů

Čisté palivo, které nevytváří karbonové usazeniny a pozitivně ovlivňuje životnost motorového oleje a tudíž i životnost samotného motoru.

Bezpečnost

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín, naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá jak z fyzikálních vlastností zemního plynu, tak i ze zkušeností z dlouhodobého provozu, neboť:

 • zemní plyn je oproti kapalným palivům (benzinu, naftě, LPG) lehčí než vzduch
 • zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná
 • silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty

Možnost použití domácích plnících stanic

Domácí tankování za použití malých kompresorových stanic - podstatně nižší cena za plyn.

Nevýhody CNG

 • momentálně nedostatečná infrastruktura – ovšem výstavba sítě plnících stanic CNG v ČR rychle pokračuje
 • vyšší počáteční investice do vozidla - cena za přestavbu vozidla a seriově vyráběná vozidla na plynový pohon jsou dražší
 • provozní nevýhody:
  • zvýšení celkové hmotnosti automobilu v důsledku instalace tlakové nádrže
  • zpřísněná bezpečnostní opatření (garážování, opravy...)
  • u přestavovaných vozidel snížení výkonu motoru (o cca 5–10 %)
  • menší dojezd CNG vozidel oproti klasickým palivům (osobní automobil přestavěný na zemní plyn – 200–250 km)