• Telefon: + 420 588 110 300
  • Email: info@elpigas.cz

Diesel GAS

Diesel GAZ

V současné době nejčastěji používané řešení je zavedení dvojího přívodu paliva, nebo současném podávání motorové nafty a plynu. Tato pohonná jednotka pracuje na dieselový motor, zatímco k zapálení směsi plynu se vzduchem dochází z hořícího plamene nafty. To znamená, že využití paliv LPG/CNG u vznětového motoru je považováno za příměs. Systém pracuje zhruba stejně jako zařízení V. generace, kde se pomocí emulace různých snímačů motoru ubírá množství vstřikované nafty a nahrazuje se plynem.

Z hlediska proměnných zatížení (vyskytující se u motorů automobilů) dodávané množství plynu může být až do 30% u LPG a do 50% u CNG. Získání takové směsi je možné pouze v určitých zatíženích motoru. Prakticky můžete očekávat, že podíl LPG ve spalovací směsi bude20-25% , při současném snížení podílu nafty.

Výhody, které přináší zařízení DegaMIX

Systém DegaMIX se zabudovává do nákladních vozidel, malých i velkých, zemědělských
strojú, kombajnú, generátorú a jiných zařízení, která jsou poháněna naftovým motorem.
Toto zařízení přináší mnoho nezpochybnitelných výhod.

EKONOMIKA

  • snížení nákladú na pohonné hmoty - drahá nafta se nahrazuje levným LPG/CNG
  • prodloužená doba mezi tankováním paliva

PROVOZNÍ VÝHODY

  • zvýšení dynamiky jízdy (nárúst kroutícího momentu)
  • mechanika - menší tlaky v naftovém palivovém systému, prodloužená životnost
    rozložení nosičú energie

EKOLOGIE

  • snížené emisní hodnoty z důvodu lepšího dohořívání nafty a snížení emisí CO2
  • používání ekologického paliva - do kterého spadá i LPG a CNG